Има два начина да направите промени в избран от вас проект: - да направим промените вместо вас - да работите с избран от вас архитект с необходимата правоспособност и в района на строителството Ако искате да направим промени в проектите по ваше задание, моля изпратете искането си до нас в писмен вид или скица на support@arch-magazine.com . Ние ще направим безплатна оценка, ще ви предоставим оферта за един до два дни в писмен вид и ще изготвим индивидуалните планове.
Повечето от проектите са на наши клиенти и те са построени, но местоположението им е поверителна информация, която не можем да ви предоставим. Ако вие построите по наш проект и решите да ни изпратите снимки от готовата сграда, ние с удоволствие ще ги публикуваме. Малкото снимки от строителната площадка са ни лично предоставени от собственика на съответния обект.
Този сайт е предназначен за продажба на готови архитектурни проекти. В предлагания продукт не е предвиден проект Конструкции и проекти по инженерните специалности като Електро, ВиК, ОВК, защото искаме да дадем възможността на клиента сам да избере конструктивната система, по която иска да изгради къщата си, а не да му налагаме един вид стрителство. Така напр. може да желаете да използвате както традиционното строителство с тухли и стб. конструктивни елементи, така и дървени, метални конструкции, сглобяеми, панелни, комбинирани и/или други специфични и иновативни строителни системи. Освен това ние умишлено не включваме инженерните части в проекта на къща поради факта, че проектите за електричество, отопление, водоснабдяване винаги в крайна сметка се извършват от подходящи специалисти за индивидуалните нужди на собственика. Никой не знае по-добре от вас колко и къде имате нужда от контакти, дали имате нужда от подово отопление в цялата площ на къщата, или искате да поставите естествен паркет (под който не можете да направите подово отопление). Междувременно в проектите задължително са посочени комини и вентилационни канали, което ви позволява да изградите обема на къщата като цяло и едва след това да се занимавате с вътрешно инженерство.
Основите на сградата са предмет на проект Конструкции. Почти всички наши архитектурни проекти предвиждат ивични основи, като най-икономична и същевременно надеждна строителна система. Такива основи се проектират за територии, чиито почви се характиризират с висока носимоспособност. В свлачищни райони (напр. Варна, предимно по Черноморието, стръмни терени) или територии с преобладаващи почви с ниска носимоспособност се предвижда фундаментна плоча за основа и/или дълбоко фундиране с пилоти. При необходимост, срещу съответното заплащане можем да изработим основата за вашите специфични условия, както и проект Конструкции за сградата, съобразен с избора ви на конструктивна система.
Незначителни корекции, например премахване/добавяне на прозорец или врата, преместване/премахване/добавяне на преграда - лесно се правят на място по време на строителството. Такива незначителни отклонения от одобрените проекти (по чл. 154 от ЗУТ) се вписват в заповедната книга по време на строителството и се отразяват в екзекутивните чертежи. Ако желаните промени са по-съществени и включват преместване на носещи стени, промяна на размерите или изменения в конструктивните елементи, тогава сме готови да изработим индивидуален проект. Съществени изменения на одобрения проект се извършват от проектанта, оторизирал чертежите и заедно с декларация от собственика се внасят за одобрение в местната администрация и вписване в строителното разрешение преди промените да са реализирани на място на строежа.
Всеки клиент, закупил определен проект на къща, при желание може да поиска огледален вариант на същия проект. За целта е нужно да изпратите имейл с вашата молба до support@arch-magazine.com и до 3 работни дни ще получите огледалния вариант абсолютно безплатно.  
Всички проекти, които предлагаме са предвидени да се изградят по традиционните строителни технологии - със скелетно-гредова стб. конструкция - стоманобетонни елементи колони и греди и стб. плочи. По желание на клиента конструкцията може да се проектира като безгредова. Стените могат да бъдат издградени от тухли, керамични блокове, газобетон (газосиликат), пенобетон или др. п. материали, налични във вашия регион.
В повечето случаи нормите за индивидуално ниско жилищно строителство са както следва: - 3м от съседи, - 5м от дъното на имота - на уличната регулация или на 3м. от нея, с цел отдалечаване на сградата от пътя или с оглед на бъдещо разширение на улицата. Важно за разполагането на къщата в имота са посоките на света, ослънчаването и посоката на преобладаващите ветрове.
Като начало трябва да имате парцел, подходящ за строителство: - Урегулиран поземлен имот (УПИ) - имот в регулация, до който достига инфраструктура - път, ток и вода (канал). Ако до имота няма уличен канал, отходните води се заустват към пречиствателно съоръжение или изгребна безоттечна яма, за която се сключва договор с фирма за комунални услуги за извозване на отпадъците. - Неурегулиран имот в земеделска земя. Разрешава се строителство на постройка до 35 кв.м. за земеделски нужди с жилищно помещение при наличие на одобрен План за застрояване (ПЗ). На второ място ви трябва проект на къщата. За започване на строителството е необходимо разрешение за строеж, като за това трябва да представите копие от проекта на къщата и геодезически план за одобрение в местната администрация . Когато къщата е готова, се изготвят документи за ползване (въвеждане в експлоатация).