Ние продаваме готови архитектурни планове. Всеки проект може да бъде променен по желание на клиента. Тази корекция може да поръчате както при нас, така и при местния архитект с правоспособност, който ще оторизира чертежите и ще ги оформи в проект за одобрение в съответната общинска администрация и издаване на строително разрешение, ако такова се изисква за конкретния обект. Ако вече сте си харесали конкретна къща (ограда, барбекю и т.н.) от този сайт и не искате да правите съществени изменения в проекта, можете да закупите проектната документация (по част Архитектура) и да я предоставите на избран от вас архитект, който да я оформи като проект - с челен лист, ситуация, обяснителна записка, подписи и печати. След като окомплектовате готовия Архитектурен проект с необходимите проекти по инженерните специалности (Конструкции, ВиК, Електро, ОВК и Геодезия), може да внесете набора от строителни книжа за одобрение в местната администрация. На базата на одобрените проекти, ще ви бъде издадено Разрешение за строеж, което е основание за започване на строителството. Всичко това можем да го извършим и ние, ако ни го възложите, но за да не ограничаваме вашия избор на доверен водещ проектант, който да бъде до вас от началото до края на строителния процес, ви предоставяме тази възможност да реализирате някоя от прекрасните ни къщи. С одобрените проекти и строителното разрешение може да потърсите оферти за строителство от строителните фирми и/или бригади. Препоръчваме ви да се консултирате с повече такива. Разбира се един добър строител с опит може да ви даде ориентировъчна оферта и на база чертежите, които ще закупите от нас. Всички наши архитектурни проекти са в цифров формат: - Лесно за споделяне с местни строители - Отпечатайте неограничен брой копия на местно ниво. - PDF - Визуализации и/или снимки Нашите архитектурни проекти включват: 1. Подробни етажни планове 2. Подробни фасади 3. Характерни разрези 4. План на покрива – подробности за покривните наклони, било, отводняване 5. Структура на ограждащите стени - топло- и хидроизолация 6. Визуализации, избор на материали за довършителни работи Характерните разрези са вертикални разрези през къщата с информация за височината на помещенията, дебелината и състава на пода/подовата конструкция, вида и оразмеряване на стълбата/стълбището, височина на тавана и покрива, височина на сградата и кота на билото. Подробните етажни планове и разрезите на сградата показват също оразмеряване на помещенията, на вътрешните стени, прегради, отвори, врати, прозорци, греди, колони. Какво можем да променяме по проектите: - всички размери (вътрешни и външни) - вид и наклон на покрива - размер и местоположение на прозорците - тип фундамент - добавяне на мазе / премахване на мазе - добавяне на гараж / премахване на гараж - добавяне или премахване на вътрешни стени - добавяне или премахване на камина Отговорностите на вашия местен архитект: 1. Персонализиране и оторизиране на архитектурните чертежи, окомплектоването им с челен лист, ситуация и обяснителна записка - това вече е вашият Архитектурен проект. 2. Проект Конструкции. 3. Проекти по инженерните специалности. 4. Документи за разрешение за строеж.