ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ


Ние сме пионери в предлагането на готови архитектурни проекти на българския онлайн пазар и засега единствени. За разлика от чуждестранните онлайн магазини, нашите проекти са оразмерени и надписани на български и не се налага да ги превеждате. Освен това всички наши архитектурни проекти за къщи, както и всички други обекти предлагани тук, са съобразени с българското законодателство. Можете да сте 100% сигурни, че вашите местни архитекти/строители могат да използват нашите планове за къщи.
Като начало трябва да имате парцел, подходящ за строителство: - Урегулиран поземлен имот (УПИ) - имот в регулация, до който достига инфраструктура - път, ток и вода (канал). Ако до имота няма уличен канал, отходните води се заустват към пречиствателно съоръжение или изгребна безоттечна яма, за която се сключва договор с фирма за комунални услуги за извозване на отпадъците. - Неурегулиран имот в земеделска земя. Разрешава се строителство на постройка до 35 кв.м. за земеделски нужди с жилищно помещение при наличие на одобрен План за застрояване (ПЗ). На второ място ви трябва проект на къщата. За започване на строителството е необходимо разрешение за строеж, като за това трябва да представите копие от проекта на къщата и геодезически план за одобрение в местната администрация . Когато къщата е готова, се изготвят документи за ползване (въвеждане в експлоатация).
В повечето случаи нормите за индивидуално ниско жилищно строителство са както следва: - 3м от съседи, - 5м от дъното на имота - на уличната регулация или на 3м. от нея, с цел отдалечаване на сградата от пътя или с оглед на бъдещо разширение на улицата. Важно за разполагането на къщата в имота са посоките на света, ослънчаването и посоката на преобладаващите ветрове.
Всички проекти, които предлагаме са предвидени да се изградят по традиционните строителни технологии - със скелетно-гредова стб. конструкция - стоманобетонни елементи колони и греди и стб. плочи. По желание на клиента конструкцията може да се проектира като безгредова. Стените могат да бъдат издградени от тухли, керамични блокове, газобетон (газосиликат), пенобетон или др. п. материали, налични във вашия регион.
Всеки клиент, закупил определен проект на къща, при желание може да поиска огледален вариант на същия проект. За целта е нужно да изпратите имейл с вашата молба до support@arch-magazine.com и до 3 работни дни ще получите огледалния вариант абсолютно безплатно.  
Незначителни корекции, например премахване/добавяне на прозорец или врата, преместване/премахване/добавяне на преграда - лесно се правят на място по време на строителството. Такива незначителни отклонения от одобрените проекти (по чл. 154 от ЗУТ) се вписват в заповедната книга по време на строителството и се отразяват в екзекутивните чертежи. Ако желаните промени са по-съществени и включват преместване на носещи стени, промяна на размерите или изменения в конструктивните елементи, тогава сме готови да изработим индивидуален проект. Съществени изменения на одобрения проект се извършват от проектанта, оторизирал чертежите и заедно с декларация от собственика се внасят за одобрение в местната администрация и вписване в строителното разрешение преди промените да са реализирани на място на строежа.
Основите на сградата са предмет на проект Конструкции. Почти всички наши архитектурни проекти предвиждат ивични основи, като най-икономична и същевременно надеждна строителна система. Такива основи се проектират за територии, чиито почви се характиризират с висока носимоспособност. В свлачищни райони (напр. Варна, предимно по Черноморието, стръмни терени) или територии с преобладаващи почви с ниска носимоспособност се предвижда фундаментна плоча за основа и/или дълбоко фундиране с пилоти. При необходимост, срещу съответното заплащане можем да изработим основата за вашите специфични условия, както и проект Конструкции за сградата, съобразен с избора ви на конструктивна система.
Този сайт е предназначен за продажба на готови архитектурни проекти. В предлагания продукт не е предвиден проект Конструкции и проекти по инженерните специалности като Електро, ВиК, ОВК, защото искаме да дадем възможността на клиента сам да избере конструктивната система, по която иска да изгради къщата си, а не да му налагаме един вид стрителство. Така напр. може да желаете да използвате както традиционното строителство с тухли и стб. конструктивни елементи, така и дървени, метални конструкции, сглобяеми, панелни, комбинирани и/или други специфични и иновативни строителни системи. Освен това ние умишлено не включваме инженерните части в проекта на къща поради факта, че проектите за електричество, отопление, водоснабдяване винаги в крайна сметка се извършват от подходящи специалисти за индивидуалните нужди на собственика. Никой не знае по-добре от вас колко и къде имате нужда от контакти, дали имате нужда от подово отопление в цялата площ на къщата, или искате да поставите естествен паркет (под който не можете да направите подово отопление). Междувременно в проектите задължително са посочени комини и вентилационни канали, което ви позволява да изградите обема на къщата като цяло и едва след това да се занимавате с вътрешно инженерство.
Повечето от проектите са на наши клиенти и те са построени, но местоположението им е поверителна информация, която не можем да ви предоставим. Ако вие построите по наш проект и решите да ни изпратите снимки от готовата сграда, ние с удоволствие ще ги публикуваме. Малкото снимки от строителната площадка са ни лично предоставени от собственика на съответния обект.
Има два начина да направите промени в избран от вас проект: - да направим промените вместо вас - да работите с избран от вас архитект с необходимата правоспособност и в района на строителството Ако искате да направим промени в проектите по ваше задание, моля изпратете искането си до нас в писмен вид или скица на support@arch-magazine.com . Ние ще направим безплатна оценка, ще ви предоставим оферта за един до два дни в писмен вид и ще изготвим индивидуалните планове.