Има два начина да направите промени в избран от вас проект:
– да направим промените вместо вас
– да работите с избран от вас архитект с необходимата правоспособност и в района на строителството

Ако искате да направим промени в проектите по ваше задание, моля изпратете искането си до нас в писмен вид или скица на support@arch-magazine.com . Ние ще направим безплатна оценка, ще ви предоставим оферта за един до два дни в писмен вид и ще изготвим индивидуалните планове.