Този сайт е предназначен за продажба на готови архитектурни проекти.

В предлагания продукт не е предвиден проект Конструкции и проекти по инженерните специалности като Електро, ВиК, ОВК, защото искаме да дадем възможността на клиента сам да избере конструктивната система, по която иска да изгради къщата си, а не да му налагаме един вид стрителство. Така напр. може да желаете да използвате както традиционното строителство с тухли и стб. конструктивни елементи, така и дървени, метални конструкции, сглобяеми, панелни, комбинирани и/или други специфични и иновативни строителни системи.

Освен това ние умишлено не включваме инженерните части в проекта на къща поради факта, че проектите за електричество, отопление, водоснабдяване винаги в крайна сметка се извършват от подходящи специалисти за индивидуалните нужди на собственика. Никой не знае по-добре от вас колко и къде имате нужда от контакти, дали имате нужда от подово отопление в цялата площ на къщата, или искате да поставите естествен паркет (под който не можете да направите подово отопление). Междувременно в проектите задължително са посочени комини и вентилационни канали, което ви позволява да изградите обема на къщата като цяло и едва след това да се занимавате с вътрешно инженерство.