Основите на сградата са предмет на проект Конструкции.

Почти всички наши архитектурни проекти предвиждат ивични основи, като най-икономична и същевременно надеждна строителна система. Такива основи се проектират за територии, чиито почви се характиризират с висока носимоспособност. В свлачищни райони (напр. Варна, предимно по Черноморието, стръмни терени) или територии с преобладаващи почви с ниска носимоспособност се предвижда фундаментна плоча за основа и/или дълбоко фундиране с пилоти.

При необходимост, срещу съответното заплащане можем да изработим основата за вашите специфични условия, както и проект Конструкции за сградата, съобразен с избора ви на конструктивна система.