Незначителни корекции, например премахване/добавяне на прозорец или врата, преместване/премахване/добавяне на преграда – лесно се правят на място по време на строителството. Такива незначителни отклонения от одобрените проекти (по чл. 154 от ЗУТ) се вписват в заповедната книга по време на строителството и се отразяват в екзекутивните чертежи.

Ако желаните промени са по-съществени и включват преместване на носещи стени, промяна на размерите или изменения в конструктивните елементи, тогава сме готови да изработим индивидуален проект.

Съществени изменения на одобрения проект се извършват от проектанта, оторизирал чертежите и заедно с декларация от собственика се внасят за одобрение в местната администрация и вписване в строителното разрешение преди промените да са реализирани на място на строежа.