Всички проекти, които предлагаме са предвидени да се изградят по традиционните строителни технологии – със скелетно-гредова стб. конструкция – стоманобетонни елементи колони и греди и стб. плочи. По желание на клиента конструкцията може да се проектира като безгредова. Стените могат да бъдат издградени от тухли, керамични блокове, газобетон (газосиликат), пенобетон или др. п. материали, налични във вашия регион.