В повечето случаи нормите за индивидуално ниско жилищно строителство са както следва:
– 3м от съседи,
– 5м от дъното на имота
– на уличната регулация или на 3м. от нея, с цел отдалечаване на сградата от пътя или с оглед на бъдещо разширение на улицата.
Важно за разполагането на къщата в имота са посоките на света, ослънчаването и посоката на преобладаващите ветрове.