Като начало трябва да имате парцел, подходящ за строителство:
– Урегулиран поземлен имот (УПИ) – имот в регулация, до който достига инфраструктура – път, ток и вода (канал). Ако до имота няма уличен канал, отходните води се заустват към пречиствателно съоръжение или изгребна безоттечна яма, за която се сключва договор с фирма за комунални услуги за извозване на отпадъците.
– Неурегулиран имот в земеделска земя. Разрешава се строителство на постройка до 35 кв.м. за земеделски нужди с жилищно помещение при наличие на одобрен План за застрояване (ПЗ).
На второ място ви трябва проект на къщата. За започване на строителството е необходимо разрешение за строеж, като за това трябва да представите копие от проекта на къщата и геодезически план за одобрение в местната администрация . Когато къщата е готова, се изготвят документи за ползване (въвеждане в експлоатация).