Първата възможност е, да се свържете с нас и да обсъдим какво можем да направим за вас и с какво да ви съдействаме. При всички положения ние, като автори на архитектурния проект и специалисти с над 30 г. опит, ще можем да ви дадем най-добрата оферта.

Ако по някаква причина не можем да работим заедно по-нататък (отдалеченост на региона и др.) можете да се свържете с местен доверен вам архитект с проектантска правоспособност, който да ви консултира и да поеме задълженията и отговорностите по организиране на процеса до реализиране на обекта.