Дигитален (цифров) формат на чертеж, който може да се принтира. За одобряване на проекта и издаване на строително разрешение в общинската администрация ще трябва да предадете проекта в 2 бр. папки и на цифров носител – PDF формат.