По-голямата част от работата е свършена от нас – подробен архитектурен проект. Вашият местен архитект/строител може да използва нашите планове за къща, за да създаде/поръча проект Конструкции, както и проекти по инженерните специалности (ако са необходими) – канализация, водоснабдяване, вентилация, електричество, отопление/охлаждане.