ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ


Ние продаваме готови архитектурни планове. Всеки проект може да бъде променен по желание на клиента. Тази корекция може да поръчате както при нас, така и при местния архитект с правоспособност, който ще оторизира чертежите и ще ги оформи в проект за одобрение в съответната общинска администрация и издаване на строително разрешение, ако такова се изисква за конкретния обект. Ако вече сте си харесали конкретна къща (ограда, барбекю и т.н.) от този сайт и не искате да правите съществени изменения в проекта, можете да закупите проектната документация (по част Архитектура) и да я предоставите на избран от вас архитект, който да я оформи като проект - с челен лист, ситуация, обяснителна записка, подписи и печати. След като окомплектовате готовия Архитектурен проект с необходимите проекти по инженерните специалности (Конструкции, ВиК, Електро, ОВК и Геодезия), може да внесете набора от строителни книжа за одобрение в местната администрация. На базата на одобрените проекти, ще ви бъде издадено Разрешение за строеж, което е основание за започване на строителството. Всичко това можем да го извършим и ние, ако ни го възложите, но за да не ограничаваме вашия избор на доверен водещ проектант, който да бъде до вас от началото до края на строителния процес, ви предоставяме тази възможност да реализирате някоя от прекрасните ни къщи. С одобрените проекти и строителното разрешение може да потърсите оферти за строителство от строителните фирми и/или бригади. Препоръчваме ви да се консултирате с повече такива. Разбира се един добър строител с опит може да ви даде ориентировъчна оферта и на база чертежите, които ще закупите от нас. Всички наши архитектурни проекти са в цифров формат: - Лесно за споделяне с местни строители - Отпечатайте неограничен брой копия на местно ниво. - PDF - Визуализации и/или снимки Нашите архитектурни проекти включват: 1. Подробни етажни планове 2. Подробни фасади 3. Характерни разрези 4. План на покрива – подробности за покривните наклони, било, отводняване 5. Структура на ограждащите стени - топло- и хидроизолация 6. Визуализации, избор на материали за довършителни работи Характерните разрези са вертикални разрези през къщата с информация за височината на помещенията, дебелината и състава на пода/подовата конструкция, вида и оразмеряване на стълбата/стълбището, височина на тавана и покрива, височина на сградата и кота на билото. Подробните етажни планове и разрезите на сградата показват също оразмеряване на помещенията, на вътрешните стени, прегради, отвори, врати, прозорци, греди, колони. Какво можем да променяме по проектите: - всички размери (вътрешни и външни) - вид и наклон на покрива - размер и местоположение на прозорците - тип фундамент - добавяне на мазе / премахване на мазе - добавяне на гараж / премахване на гараж - добавяне или премахване на вътрешни стени - добавяне или премахване на камина Отговорностите на вашия местен архитект: 1. Персонализиране и оторизиране на архитектурните чертежи, окомплектоването им с челен лист, ситуация и обяснителна записка - това вече е вашият Архитектурен проект. 2. Проект Конструкции. 3. Проекти по инженерните специалности. 4. Документи за разрешение за строеж.
Най-големите плюсове са, че ви спестяваме време и пари. Можем да предложим по-добра цена, защото продаваме един и същ план на къща на много клиенти. Спестявате време, защото не е нужно да преминавате през целия процес на проектиране от самото начало - идейни проекти, проучвания, концепции.  
Ние предоставяме всички наши планове за къщи по имейл в PDF файл, който трябва само да разпечатате в съответния формат на листа - А4, А3 или А2.
Нашите планове за къщи включват цялата информация, от която се нуждае вашият местен архитект/строител, за да приспособи плана на къщата към изискванията на вашия район и да построи къщата. Прочетете още
Вие и/или избраният от вас местен архитект/строител имате пълна свобода да променяте плановете на къщата по ваше желание. Това можем да извършим и ние, не се колебайте да изискате оферта.
По-голямата част от работата е свършена от нас - подробен архитектурен проект. Вашият местен архитект/строител може да използва нашите планове за къща, за да създаде/поръча проект Конструкции, както и проекти по инженерните специалности (ако са необходими) - канализация, водоснабдяване, вентилация, електричество, отопление/охлаждане.
Архитектурните проекти, които предлагаме са абсолютно съобразени и отговарят на действащите в страната ни закони (ЗУТ), наредби и разпоредби за застрояване, наредби за съдържание на архитектурните проекти, за екология и енергийна ефективност, които са общовалидни за цялата територия. На местно ниво трябва да се съобразят специфичните изисквания при строителство (свлачище, паметник на културата), ако има такива, застроителните показатели на зоната (дадени във визата или ПУП), особености на региона като геология (носимоспособност на почвата, свлачища), температурни амплитуди, инсолация, натоварване от вятър и сняг и изисквания за земетресение.
Дигитален (цифров) формат на чертеж, който може да се принтира. За одобряване на проекта и издаване на строително разрешение в общинската администрация ще трябва да предадете проекта в 2 бр. папки и на цифров носител - PDF формат.
Ние изпращаме нашите планове на къщи в PDF формат по имейл. Без разходи за доставка.
Първата възможност е, да се свържете с нас и да обсъдим какво можем да направим за вас и с какво да ви съдействаме. При всички положения ние, като автори на архитектурния проект и специалисти с над 30 г. опит, ще можем да ви дадем най-добрата оферта. Ако по някаква причина не можем да работим заедно по-нататък (отдалеченост на региона и др.) можете да се свържете с местен доверен вам архитект с проектантска правоспособност, който да ви консултира и да поеме задълженията и отговорностите по организиране на процеса до реализиране на обекта.