ДОСТАВКА

Дигитална доставка – Комплектите от цифрови планове (PDF или CAD формат) ще се доставят по имейл като прикачен файл или връзка за изтегляне. След като заплати избрания продукт, клиентът автоматично получава имейл, съдържащ прикачения файл или връзка за изтегляне.